فراگیر پیام نور 93-94
مشاوره رایگان،ثبت نام، تکمیل فرم زیر جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 93
نام و نام خانوادگي :
ايميل:
شماره تماس :
مقطع :
متقاضی رشته :

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی سال 91


استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهان
کاشان
15
پژوهش محور
اصفهان کاشان15
آموزش محور
اصفهان کاشان10
آموزش محور-مجازی
تهران
تهران
15
پژوهش محور
تهران تهران
15
آموزش محور
تهران تهران10
آموزش محور-مجازی
خراسان رضویمشهد15
آموزش محور
خراسان رضویمشهد15پژوهش محور
خراسان رضوی مشهد10آموزش محور-مجازی
قم قم15
آموزش محور
قمقم15
پژوهش محور
قمقم10آموزش محور-مجازی
مازندرانبهشهر10
آموزش محور-مجازی
مازندرانبهشهر15
پژوهش محور
مازندرانبهشهر15
آموزش محور
مازندرانساری
10
آموزش محور-مجازی
مازندرانساری
15
پژوهش محور
مازندرانساری
15
آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی سال 92-93استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهانکاشان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانکاشان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
بوشهربوشهر15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
بوشهربوشهر15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خراسان رضویمشهد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خراسان رضویمشهد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 آموزش محور
لرستانخرم آباد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
لرستانخرم آباد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانبهشهر15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندرانبهشهر15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مب, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد الهیات گرایش علوم قران و حدیث سال 91


استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهان
آران و بید گل15
پژوهش محور
اصفهان آران و بید گل15
آموزش محور
اصفهانآران و بید گل10
آموزش محور-مجازی
تهران تهران
15
آموزش محور
تهران تهران15
پژوهش محور
تهرانتهران10
آموزش محور-مجازی
تهرانلواسانات15آموزش محور
تهرانلواسانات15پژوهش محور
قم قم15آموزش محور
قمقم15
پژوهش محور
قمقم10
آموزش محور-مجازی
خوزستاناهواز15
پژوهش محور
خوزستاناهواز15
آموزش محور
یزد مهریز 15پژوهش محور
یزد مهریز15آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد الهیات گرایش علوم قران و حدیث سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهانآران و بید گل15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانآران و بید گل15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانلواسانات15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانلواسانات15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خوزستاناهواز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خوزستاناهواز15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خوزستانسوسنگرد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خوزستانسوسنگرد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدتفت15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدتفت15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدمیبد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدمیبد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدمهریز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدمهریز15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی پیام نور, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی سال 92-93


استان

شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهان
اصفهان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهان اصفهان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانساری
15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندران ساری15 نفر بهمن 92 آموزش محور
همدان همدان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
همدانهمدان15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران جنوب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانلواسانات15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانلواسانات15 نفر بهمن 92 آموزش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
قمقم15 نفر بهمن 92 آموزش محور
گلستانگرگان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
گلستانگرگان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 آموزش محور
همدانهمدان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
همدانهمدان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدیزد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدیزد15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی پیام نور, دانشگاه پیام نور
 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری فراگیر پیام نور فلسفه و کلام اسلامی 93


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

منطق قدیم ارسطویی(2 واحد)
الجوهر النضید علامه حلی بیدار قم

حکمت مشاء 1(2 واحد)
شرح الاشارات و التنبیهات خواجه نصیر طوسی یکی از چاپها

حکمت اشراق 1(2 واحد)
حکمت الاشراق
سهروردی
یکی از چاپها

حکمت متعالیه 1(1 واحد)
الشواهدالربوبیه
ملا صدرا
یکی از چاپها

زبان تخصصی(2 واحد)
برگزیده متون فلسفی
محسن جهانگیریسمت
ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, پیام نور, منابع دانشپذیری فراگیر پیام نور, دروس ترم های بالا پیام نور, کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
 
دانلود رایگان سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور رشته فلسفه (آزمون سال 90)

لطفا جهت دانلود سوالات کليک کنيد
مشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, دانلود سوالات فراگیر پیام نور, کارشناسی پیام نور, فلسفه پیام نور
 

دانلود رایگان سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور رشته فقه و مبانی حقوق (آزمون سال 90)

لطفا جهت دانلود سوالات کليک کنيد

مشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانلود سوالات فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, کارشناسی پیام نور, فقه و مبانی حقوق پیام نور
 

دانلود رایگان سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور رشته علوم حدیث (آزمون سال 90)

لطفا جهت دانلود سوالات کليک کنيد
مشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, دانلود رایگان سوالات فراگیر پیام نور, کارشناسی پیام نور, علوم حدیث پیام نور
 

دانلود رایگان سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور رشته تاریخ ملل (آزمون سال 90)

لطفا جهت دانلود سوالات کليک کنيدمشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, دانلود رایگان سوالات فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد پیام نور, تاریخ ملل پیام نور
 

دانلود رایگان سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور رشته ادیان و عرفان (آزمون سال 90)

لطفا جهت دانلود سوالات کليک کنيد

مشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, دانلود رایگان سوالات فراگیر پیام نور, کارشناسی پیام نور, ادیان و عرفان پیام نور
 

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی - مقطع کارشناسی ارشد

کمیته برنامه ریزی الهیات و معارف اسلامی به منظور تحقیق اهداف شورای عالی برنامه ریزی و با عنایت به نیازهای آموزشی، پژوهشی و کاربردی – در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، ارشادی، تبلیغی، قضائی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ضروری دانست که با ملحوظ داشتن طرق رفع نیازهای مذکور، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دکتری به شمار می آید، با توجه به دگرگونیهای که توسط این کمیته و با تصویب شورای عالی برنامه ریزی در این دو مقطع به عمل آمده مورد جرح و تعدیل کامل قرار دهد و برنامه و سرفصل دروس و منابع درسی کارشناسی ارشد را در پنج رشته تخصصی (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کلام و فلسفه اسلامی،ادیان و عرفان، تاریخ تمدن ملل اسلامی ) متناسب و منطبق با اهداف برنامه های گسترش و پیشرفت کشور در زمینه های مزبور باز بینی و بازنویسی نماید.
اهداف و مشخصات کلی برنامه، سرفصل دروس و منابع این که به تصویب کمیته برنامه ریزی الهیات رسیده بدین شرح است:
1- تعریف و اهداف : دوره کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی حلقه اصلی اتصال دوره های کارشناسی و دکتری این رشته ها در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور تحقق اهداف اساسی زیر به خدمات فرهنگی- آموزشی خویش ادا می دهد:
1-1- تربیت و تامین مربیان و مدرسان متخصص در مسائل حقوق و فقه اسلامی جهت جذب در دادگستری ودیگر نهادهای مشابه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی
2-1- تربیت و تامین محقق در زمینه مطالعات و تحقیقات اسلامی در رشته های قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن اسلامی، حکمت و کلام اسلامی و عرفان و ادیان.
3-1- تامین نیروی لازم و متخصص برای خدمت در رایزنیها ونمایندگیهای فرهنگی در خارج از کشور .
4-1- فراهم ساختن امکانات برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی کارشناسان و صاحب منصبان دستگاهها و سازمانهای دولتی در زمینه مطالعات اسلامی.
6-1- افزایش امکان گزینش مطلوبتر دانشجو برای دوره های دکتری رشته های پنجگانه الهیات
7-1- جذب داوطلبان مطالعات و تحقیقات اسلامی از کشورهای دیگر جهان
8-1- فراهم کردن زمینه و امکانات تحصیل علوم ومعارف اسلامی برای علاقمندانی که امکان کسب این علوم و معارف در حوزه های علمیه برای آنان وجود ندارد.
بند هشتم اهداف مذکور اجمالاً به این نکته مهم و قابل توجه اشاره دارد که کیفیفت، روش، زمینه، مقدمات، طول دوره تحصیل و نحوه پذیرش و گزینش داوطلبان ورود به حوزه های علمیه و دانشگاهها با یکدیگر متفاوت است و هرچند به برکت انقلاب پر بار اسلامی روابط بالنسبه نزدیکی میان این دو بر قاره شده و گامهای بسیاری برای وحدت این نهادها برداشته شده، ولی جامعه اسلامی ایران، همچنان به خدمات سازنده و ضروری آنها نیاز دارد، زیرا شیوه های درس و بحث دانشگاهها که غالباً منطبق با شیوه های دانشگاهی جهان امروز است و اصول متبع در حوزه ها که مبتنی برسنتهای چند صد ساله جهان اسلام است هر یک نظر به اهداف خاص خود دارند که حصول ان اهداف خاص خود دارند که حصول آن اهداف جز از طریق شیوه ها و سنتها و نیز محیط مناسب خویش امکان پذیر نیست . تربیت فقهای برجسته تا نیب به مقام شامخ مرجعیت، وصول به درجه خبرویت در فقه و احراز سمت امامت جمعه و جماعت جز از طریق تعلیم و تعلم در حوزه تحقق نمی باید. در مقابل تربیت و تامین نیروهای انسانی متخصص در علوم اسلامی نیز که بتوانند نیازهای سازمانها و نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب قوانین و مقررات اداری و متناسب با مسائل علمی- فرهنگی جهان امروز مرتفع سازد. در دانشگاهها و موسسات عالی صورت می پذیرد. بنابراین وجود و حضور دوره های دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی در کنار حوزه های علمیه قم، مشهد و... مکمل یکدیگر و هریک تامین کننده بخشی مهم از نیازهای علمی، فرهنگی، روحی و معنوی جامعه اسلامی ایرانند.

طول دوره تحصیل

مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره سه سال خواهد بود.

تعداد واحدها

32 واحد املی شامل
28 واحد درس تخصصی
و 4 واحد رساله تحقیقی


جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش فقه و حقوق اسلامی کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

قواعد فقه 1 (2 واحد)
العناوين الفقهيهسید میر عبدالفتاح مراغیترجمه عباس زراعتموسسه النشر الاسلامي قم

فقه استدلالی 1
(4 واحد)
کتاب المکاسبشیخ مرتضی انصاریدارالحكمه (علامه)

زبان خارجی(2 واحد)
Encyclopedia of Islam
Essays on Major Concepts
سعید سبزیان-جمال نیکدستآدنا

آیات الاحکام(2 واحد)
كنزالعرفان في فقه القرآنجمال الدين المقدادابن عبدالله السيوريموسسه النشر الاسلامي قم


معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث - مقطع کارشناسی ارشد

به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی متعبد وآگاه به فرهنگ معنوی اسلامی و با توجه به لزوم تحول در برنامه های درسی اقدام به تهیه و تدوین برنامه درسی کارشناسی ارشدشده است.
اهداف این برنامه عبارتند از:
1- عمق بخشیدن به آموزشهای قرآن و حدیث
2- ارائه برنامه های متناسب با نیازهای آموزشی روز
3- برقراری تناسب بین دو بخش قرآن و حدیث

طول دوره تحصیل

واحدهای درسی مجموعاً 32 واحد که 28 واحد آن آموزشی – پژوهشی و 4 واحد پژوهشی محض است. از این 4 واحد . یک واحد به سمینار پژوهشی و 3 واحد به پایان نامه اختصاص دارد.
شرایط ورود و پذیرش دانشجو
1- پذیرش دانشجو براساس مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
2- داودطلبان پذیرفته شده در مرحله اول (چند برابر ظرفیت ) موظفند در مصاحبه علمی شرکت کنند.
3- دانشجویان موظفند علاوه بر دورس این برنامه، دروسی را که لازم است نیز به عنوان پیشنیاز بگذارنند، در این دروس نمره قبولی در هر درس پذیرفته شده در میانگین نمرات دانشجو منظور نمی گردد.

مواد و ظرایب امتحانی
1- علوم قرآنی 4
2- تفسیر 4
3- علوم حدیث 4
4- زبان عربی 2
5-زبان انگلیسی

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش علوم قرآن و حدیث:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

تاریخ حدیث(2 واحد)
تاریخ عمومی حدیثدکتر مجید معارفانتشارات کویر

تفسیر قرآن کریم 1 (2 واحد)
مجمع البیان(متن عربی)طبرسییکی از چاپ ها

علوم قرآنی 1
(2 واحد)
التمهيد في علوم القرآن(جلد اول)محمد هادی معرفتتمهید(قم)

روشهای تفسیری(2 واحد)
تفسیر و مفسرانمحمد هادی معرفتتمهید(قم)

تاریخ قرآن
(2 واحد)
تاریخ قرآنمحمود رامیارانتشارات امیر کبیرشهریه کلاس های ترم اول دانشپذیری :

شهریه مصوب وزارت علوم مبلغ 6/300/000 ریال می باشد که دانشپذیران محترم جهت اطلاع از نحوه تخفیفات می توانند با مسوول امور مالی موسسه هماهنگ نمایند.


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.