فراگیر پیام نور 93-94
مشاوره رایگان،ثبت نام، تکمیل فرم زیر جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 93
نام و نام خانوادگي :
ايميل:
شماره تماس :
مقطع :
متقاضی رشته :
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد مهندسی صنایع(مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی)سال 91-92

استانشهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران شمال20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
تهرانتهران شمال20 نفر بهمن 91 آموزش محور
تهرانتهران شمال20 نفر مهر 92 پژوهش محور
تهرانتهران شمال20 نفر مهر 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 آموزش محور


ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد مهندسی صنایع(مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی)سال 92-93

استانشهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری) 91-92


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
تهرانتهران20 نفر بهمن 91 آموزش محور
تهرانتهران20 نفر مهر 92 پژوهش محور
تهرانتهران20 نفر مهر 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 آموزش محور
تهرانری20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
تهرانری20 نفر بهمن 91 آموزش محور
تهرانری20 نفر مهر 92 پژوهش محور
تهرانری20 نفر مهر 92 آموزش محور


ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری) 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانری15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانری15 نفر بهمن 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و به, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع سال 91-92


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
تهرانتهران20 نفر بهمن 91 آموزش محور
تهرانتهران20 نفر مهر 92 پژوهش محور
تهرانتهران20 نفر مهر 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر بهمن 91 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه20 نفر مهر 92 آموزش محور


ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 آموزش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
بوشهرمرکز بین الملل عسلویه15 نفر بهمن 92 آموزش محورارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پیام نور, دانشگاه پیام نور
 

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد مهندسی برق الکترونیک سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران شمال15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, دانشگاه پیام نور, دانلود رایگان سوالات فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد پیام نور, مهندسی صنایع پیام نور
 
دانلود کتاب های رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

جزوه زبان عمومی Download


نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

طرح ريزي واحد هاي صنعتي

دكتر قاضي نوري

Zip

-

Download

2

مهندسي عوامل انساني

دكتر قاضي نوري

Zip

-

Download

3

مديريت فن آوري

عبدي

Zip

-

Download

4

مديريت مهندسي

دكتر قاضي نوري

Zip

-

Download


مشاوره و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

 

معرفی گرایش ها:

گرایش مهندسی صنایع - صنایع :

فارغ التحصیلان این گرایش توانایی کارهایی از قبیل مدلسازی ٬برنامه ریزی درپروژه های مختلف٬ بررسی مشکلات و ارائه بهترین الگوها در سازمان ها و کارخانه ها برای بهینه سازی مسائل مختلف از قبیل انسان ٬مواد و ماشین آلات را دارا هستند.
آنها سعی می کنند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آنها را افزایش دهند. البته باید عرض کنیم که شاید این اهداف در مورد مهندسین صنایع در دوره کارشناسی (گرایش تولید صنعتی و گرایش تحلیل سیستم ها)نیز صادق باشد ولی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد سعی می کنند مطالب را بصورتی عمیقتر و تخصصی تر دنبال کنند.

گرایش مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی:

پیچیده ترین سیستم ها، سیستمهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسان یا گروهی از انسانها مرتبط باشند. بدین جهت سیستمهای اجتماعی و اقتصادی که بطور مستقیم با انسان سرو کار دارند، از نظر تحلیل، پیش بینی رفتار و کنترل جزو پیچیده ترین سیستمها دسته بندی می شوند. بطور کلی هدف از بوجود آمدن این رشته تربیت افرادی است که بتوانند با ابزار و مدلهای مختلف، سیستمهای پیچیده را شناسایی، تحلیل ، پیش بینی و اصلاح کنند.
فارغ اتحصیلان این رشته می توانند به عنوان مهندس صنایع در واحدهای تولیدی و کیفی و خدماتی (خودرو سازی، شرکتهای نفتی و ...) و یا بعنوان سیستم آنالیست در واحدهای مالی و بانکی و بیمه و وزارتخانه ها و ... فعالیت کنند.

گرایش مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری:

همانطور که از نام این رشته پیدا است دانشجویان این رشته با یادگیری مسائلی از تلفیق بهینه عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدفهای مدیریتی و بهینه سازی گام برمی دارند اصولا از فارغ التحصیلان این گرایش انتظار می رود با بکارگیری دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می خوانند بتوانند به مدیریت واحدهای صنعتی و همچنین تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و نارسائی های سازمان ها بپردازند.دانشجویان این رشته با توجه به دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می گذرانند و همچنین دروسی که در امتحان ورودی آن دانشجویان باید بلد باشند در مجموع بیشتر به درد فارغ التحصیلان رشته های فنی (غیر صنایع) می خورد تا بتوانند علاوه بر جنبه های فنی به مسائل مدیریتی و اقتصادی با دیدی در جهت بهبود بهره وری یک سازمان نگاه کنند.


جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته(گرایش صنایع-صنایع) در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش صنایع-صنایع کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری صنایع-صنایع:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

طراحی سیستم های صنعتی(3 واحد)
طراحی سیستم های صنعتیبشیریدانشگاه شاهد

روشهای آماری(3 واحد)
آمار مهندسیهاشم محلوجینشردانشگاهی

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه(3 واحد)
تصمیم گیری های چندگانهمحمدجواداصغرپوردانشگاه تهران
جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته(گرایش سیستم های اقتصادی) در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش سیستم های اقتصادی کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

برنامه ریزی ریاضی(3 واحد)
تحقیق درعملیات2آریانژاددانشگاه علم وصنعت

اقتصادسنجی(3 واحد)
اقتصادسنجیمسعود درخشانسمت

سیستم های دینامیکی(3 واحد)
پویایی های سیستمتیموری-نورعلیدانشگاه علم وصنعتجدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته(گرایش بهره وری) در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش بهره وری کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

احتمال و آمارمهندسی پیشرفته(3 واحد)
آمارمهندسیهاشم محلوجینشردانشگاهی

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران (3 واحد)
مدیریت استراتژیکفرد دیویدپژوهشهای فرهنگی

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه(3 واحد)
تصمیم گیری های چندگانهمحمدجواداصغرپوردانشگاه تهران


جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد صنایع - صنایع در دانشگاه پیام نور:


ترم دوم ( 8 واحد)ترم سوم ( 9 واحد)
مجموعه های فازی در تصمیم گیری ( 3 واحد)اقتصاد مهندسی پیشرفته ( 3 واحد)
برنامه ریزی تولید پیشرفته ( 3 واحد)برنامه ریزی خطی پیشرفته ( 3 واحد)
سمینار و روش تحقیق ( 2 واحد)مباحث منتخب در مهندسی صنایع ( 3 واحد)


ترم چهارم  :


پژوهش محورپایان نامه ( 6 واحد)
آموزش محورمدیریت زنجیره تامین ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد) +  سیستم های تصمیم گیری و خبره ( 2 واحد)


جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد صنایع  سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه پیام نور:


ترم دوم ( 8 واحد)ترم سوم ( 9 واحد)
تئوری تصمیم گیری ( 3 واحد)برنامه ریزی استراتژیک ( 3 واحد)
برنامه ریزی حمل و نقل ( 3 واحد)اقتصاد خرد پیشرفته ( 3 واحد)
سمینار و روش تحقیق ( 2 واحد)برنامه ریزی خطی پیشرفته ( 3 واحد)


ترم چهارم  :


پژوهش محورپایان نامه ( 6 واحد)
آموزش محوراقتصاد سنجی پیشرفته ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد) +  طراحی آزمایش ها ( 2 واحد)جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه پیام نور:


ترم دوم ( 8 واحد)ترم سوم ( 9 واحد)
مدیریت منابع انسانی ( 3 واحد)مدیریت عملیات ( 3 واحد)
مدیریت کیفیت و بهره وری ( 3 واحد)اقتصاد سنجی ( 3 واحد)
سمینار و روش تحقیق ( 2 واحد)سازماندهی و رهبری ( 3 واحد)


ترم چهارم  :


پژوهش محورپایان نامه ( 6 واحد)
آموزش محورداده کاوی ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد) +  روش های فرا ابتکاری ( 2 واحد)


شهریه کلاس های ترم اول دانشپذیری :

شهریه مصوب وزارت علوم مبلغ 6/300/000 ریال می باشد که دانشپذیران محترم جهت اطلاع از نحوه تخفیفات می توانند با مسوول امور مالی موسسه هماهنگ نمایند.


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.